aansprakelijkheid content

Aansprakelijkheid Content

Bulldata.nl is niet aansprakelijk voor aangeleverde content, Foto’s, Video’s en of licentie’s die bij andere partijen rusten.

De content aangeleverd door opdrachtgevers worden door Bulldata.nl als betrouwbaar gezien en enkel gehost of verwerkt als aangeleverde content door onze opdrachtgevers en is niet aansprakelijk te stellen voor intellectueel eigendom, portretrecht of overige data.  

Dit omdat Bulldata.nl enkel de service, Hosting dan wel website, webshop vulling regelt voor opdrachtgevers.

De door aangeleverde content door opdrachtgevers om te verwerkt worden in een nieuwe website word gezien als betrouwbaar en gaat er vanuit dat de aangeleverde content vrij is van welke licentie, intellectueel eigendom of portretrechten. 

Wanneer er toch inbreuk word gemaakt op rechten zal Bulldata.nl deze inbreuk rechtstreeks neerleggen bij onze opdrachtgever, en is bulldata.nl niet rechtstreeks aansprakelijk te stellen.

Doormiddel van deze bovenstaande publicatie verwerpt Bulldata.nl zich van welke claim dan ook. 

Komt Abuse toch voor dat er inbreuk word gemaakt, vragen wij u direct contact op te nemen met de betrokken website eigenaar, en bulldata.nl op de hoogte te stellen van de inbreuk. 

Uiteraard kunnen er fouten gemaakt worden, terecht dan wel onbewust, wij vragen u zich dan coulant en professioneel op te stellen en ons direct op de hoogte te stellen van de Abuse, door ons een e-mail te sturen naar Abuse@bulldata.nl wilt u liever direct contact, dan kunt u bellen met telefoonnummer: +31 (0) 541 366 026 

Met vriendelijke groet,

Bulldata.nl 

 

aansprakelijkheid content

bulldata, website, websites, websitemakers, websitebouwers, webshop, social media, coaching, advies, huisstijl, ontwerpers, professioneel team